Westre i Nordfriesland – samhällen längs gränsvägen Tyskland-Danmark

Westre är ett av de små samhällena i Schleswig-Holstein och ett av de nordligaste samhällena i Nordfriesland . Den berömda betongvägen går genom Westre, men också den mångsidiga gränsvägen Tyskland-Danmark. Denna kommun har till och med en egen gränsövergång, gränsövergången Westre-Lydersholm. Även om det bara är för jordbruk, fotgängare och cyklister.

Via gränsvägen, som går parallellt med den tysk-danska gränsen, kommer vi genom Westres norra fot. Intrycket som här skapas att Westre bara består av ett fåtal utspridda gårdar är bedrägligt. Westre är en typisk bondby. Men på färden längs gränsleden upptäcker man plötsligt ett litet unikt naturreservat samt en liten välskött stadskärna.

Gemenskapens vindkraftspark med ett av de största vindkraftverken i Tyskland är verkligen en av de viktigaste inkomstkällorna för kommunen Westre. De kan ses så långt som till Danmark och verkar förena sig med den tysk-danska vindkraftsparken ”Vindved” i grannlandet Ellhöft.

Du kan koppla av i Schwarzberger Moor och dess angränsande skog. Schwarzberger Moor som tillhör Westre renaturerades redan 1966. Den tillhör de atlantiska högmossarna med kärr och ljungområden. De inre sanddynerna framträder imponerande och fascinerande. Schwarzberger Moor utgör foten av de närliggande Süderlügums inlandsdyner.

Westre är en lugn plats att bo på och bara 13 kilometer från Niebüll. Flensburg kan nås via Grenzstraße efter bara 30 kilometer.

Leave a Comment