St. Jyndevad Mølle vattenkvarn – sevärdheter längs gränsvägen Tyskland-Danmark

St. Jyndevads vattenkvarn i Julianehåbvej har vad som krävs för att bli en ”förlorad plats”. Egentligen alldeles för vacker för att förfalla, det ser ut som om det håller på att ruttna. Men det gör henne inte mindre charmig.

När industriarkitektur fortfarande var arkitektur

St. Jyndevad Mølle vattenkvarn med sin vita tegelbyggnad går tillbaka till 1896, men historien om St. Jyndevad Mølle går tillbaka till 1230. S:t Jyndevad Mølles uppgift var att fungera som en kunglig spannmåls- och vals- eller manipuleringskvarn. Vattenkvarnen i St. Jyndevad Mølle drevs på ett långtidsarrende.

Grundstenen lades av munkarna i Løgum Kloster, som sedan byggde kvarndammen vid Süderau (Sønderå) från 1357 och, som så ofta är fallet i Danmark och Schleswig-Holstein, odlade karp för eget bruk

Idag går en smal väg hit, en liten bänk ger en romantisk utsikt över landskapet och det är inte ovanligt att folk kommer hit för att lägga sina kanoter i vattnet.

Själva landskapet med kvarnen borde faktiskt varje målare rita här, utsikten över bruket och vattnet framför den är vilt romantiskt.

Leave a Comment