Norges flagga – historia, design, mening

Norwegenflagge, Norge, Kodak Ektar, Leica M Summilux 1.4 50 asph.

Liksom vart och ett av de 199 länderna i världen har Norge sin flagga. Det är inte bara vackert, det har också en mycket specifik betydelse. Och vi ville ta reda på det.

Norges flagga – historia, design, mening

Norges flagga visar ett asymmetriskt blått kors med en vit kontur på en röd bakgrund. Norges flagga ser snygg ut, men dess design har också en bakgrund. Och så kommer vi till botten av skapandet av Norges flagga och ta reda på varför det är så det är.

Symbolen för Norges flagga

En del av Norges flagga kommer från färgerna i den norska kungafamiljen. Framför allt är förhållandet till Danmarks flagga slående. När allt kommer omkring har Danmarks flagga också en röd bakgrund och ett vitt kors. Och Norge var en dansk provins mellan 1537 och 1814. Men med speciella privilegier.

Men hur kommer det blå korset in i Norges flagga? Detta är hämtat från Sveriges flagga från den tid då Norge och Sverige förenades i en union.

Norges historia är också flaggens historia

Norge var en del av Danmark. Åtminstone sedan 1500-talet. Och så flagrade den danska flaggan, Dannebrog, i Norge. År 1814 uppnådde Norge tillfällig oberoende. Och så tilllade kung Christian Frederik den norska flaggan till den danska flaggan. Detta skulle blåsa fram till 1821. Den bestod av ett lejon med en krökt hälle.

Fullständigt oberoende varade dock fram till hösten 1814, då Norge var tvungen att gå med i den personliga unionen med Sverige. Norge fick behålla sin egen handelsflagg.

Men från och med 1815 var en unionens flagga annars giltig. Och så hade Norge den svenska flaggan med ett vitt St Andrews kors på en röd bakgrund i det övre vänstra hörnet. Hänvisningen här var fortfarande den danska flaggan.

Men med den norska handelsflaggan (lejon på Dannebrog) hade handelsfartygen problem i Medelhavet. Eftersom aktivt statligt piratkopiering utfördes här. Fartyg med en sådan kommersiell flagga kapades. Så en ny kommersiell flagga skapades särskilt för kryssningarna i Medelhavet. Därför användes unionens flagga där från 1818 som en kommersiell flagga, som erkändes av piraterna i Medelhavet.

Vem ska titta igenom där? Det fanns olika flaggor beroende på vattnet. Något grundläggande behövdes.

Den norska parlamentarikern Fredrik Meltzer rådde 1821 med sin design av en ny flagga som vi känner den idag.

Men utöver detta fanns det fortfarande andra flaggor, beroende på havsområdet och särskilt med avseende på den svenska grannen, från vilken människor alltmer emanciperade sig. Från 1844 valde kung Oscar I att Sverige och Norge skulle vara visuellt lika i gemensamma unionen genom att kombinera norska och svenska färger i det övre vänstra hörnet av flaggan, även känd som ”Liek”.

Denna flagga har nu ersatt de olika och förvirrande flaggorna i handelsfartyg. Sveriges motvilja mot detta förslag, men också Norges önskan om oberoende, ledde till att från 01/01/1899 endast tricolor, dvs dagens norska flagga, visades. Unionens symbol överlevde endast i krigsflaggan fram till 1905. Samma år upplöstes unionen mellan Sverige och Norge.

Tri – Kolore kommer från franska och betecknar en tri-färg flagga. Tri står för tre, Kolore för färg.

Leave a Comment