Mord i Pattburg / Padborg, 9 april 1940

I Padborg, precis som vid Schusterkate-gränsövergången, gjordes en fruktansvärd upptäckt tidigt på morgonen den 9 april. Mycket tidigt på morgonen höll två högre befäl vakt vid järnvägstunneln i Padborg. En tredje tillkom. De skulle samlas till Bov, grannstaden i öster, och därifrån med kamrater i norr. Men civilklädda män sköt dem tre vid fyratiden på morgonen. Attacken mot Danmark började klockan 04.15 och de viktigaste hamnstäderna ockuperades.

Brottet kunde inte lösas under ockupationen, även om alla visste från vilket håll morden kom. Men efter kriget fastställdes dåden.

Som förberedelse för attacken mot Danmark och dess efterföljande ockupation smugglade den bruna nazistförpackningen från Tyskland in två civila agentgrupper till Danmark. I det här fallet skulle agenterna tydligen förhindra att järnvägsförbindelsen till Padborg sprängdes. Nu vet ingen om de tre gendarmerna sprängde viadukten, men borrhål har upptäckts.

Idag finns en minnessten över de mördade gendarmerna nära brottsplatsen. Tillsammans med sina kollegor vid Schusterkate, som också sköts, var de de första offren för den tyska attacken.

Leave a Comment