Vi stöter flera gånger på historiska bilder under vår forskning. Vi är nyfiken på vad och vem som gömmer sig bakom den här bilden. Idag berättar vi historien om en liten kyrka mitt i ingenstans.

Historiska bilder – Sennalandet-kapellet (Áisaroaivi samiska kyrkan)

Vår omslagsbild visar parkerade bilar framför Sennalandet-kapellet (Áisaroaivi samiska kyrkan) på Sennalandet-platån i västra Finnmark i norra Norge. Förmodligen var besökarna här för tjänsten. Fotografen tog bilden på söndagen den 10 juli 1966. Sedan 1962 har den varit belägen i Kvalsund kommun som har fusionerats med Hammerfest sedan 01.01.2020. På det samiska språket kallas också det lilla bergskapellet Duoddar Sion.

Sennalandet-kapellet (Áisaroaivi Sami Church) tjänade ursprungligen som en del av en kaserner i Kautokeino under den tyska ockupationen under andra världskriget och användes sedan som en provisorisk kyrka fram till 1958.

Men sedan demonterades den och fördes till Sennalandet för att byggas om. 1971 restaurerades Sennalandet-kapellet (Áisaroaivi Sami Church) omfattande. Detta enkla och vackra Sennalandet-kapell (Áisaroaivi samisk kyrka) tillhör Hammerfest församling.

Fotografen John Ole Nilsen

Fotot av Sennalandet-kapellet (Áisaroaivi Sami Kyrkan) togs av John Ole Nilsen (1914-1998). John Ole Nilsen var vid Fuoiknjárga / Bunes i Unjárgga kommun / Nesseby. Från 1960 till 1992 var John Ole Nilsen redaktör för den samiskspråkiga tidningen Nuorttanaste.

Nuorttanaste är en samisk tidning med kristen innehåll, men kommunicerar också andra aspekter av det samiska samhället. Tidningen grundades 1898 och är den äldsta samiska tidningen. Den släpps idag. På grund av dess långa historia och det faktum att det är den första samiskspråkiga tidningen har den en speciell position i det samiska samhället.

Under sina 30 år som redaktör reste John Ole Nilsen genom Sápmi och samlade material både i samband med sitt arbete i tidningen och på fritiden. Detta resulterade i stort arkivmaterial bestående huvudsakligen av pappersarkiv, ljudinspelningar och en stor fotosamling.

Huvudtemat för arkivet är samisk kyrkelliv – Nilsen har dokumenterat många olika kristna händelser relaterade till hans karriär i Nuorttanaste. Nilsen tog också över det befintliga utgivarens nuvarande arkiv i Nuorttanaste, så att tidsintervallet i arkivet sträcker sig från början av 1940-talet till mitten av 1990-talet. En liten del av materialet kommer från före andra världskriget.

[wpgmza id=”2″]

Leave a Comment