Att minnas Gendarmhof / Gedarmerigården i Renz / Buhrkall (Burkal)

Det var det sista vittnet från eran av gränsdragningen mellan Tyskland och Danmark. Det formade platsen i nästan 100 år: Gendarmerigården i Renz. Då hade denna vackra och historiska byggnad haft sin dag.

Framtiden för denna Gendarmerigården har rört känslor som knappast något annat i denna gränsregion, men som så ofta går hjärtan och sinnen isär. Så det var en lång väg att väga upp, komma överens med och utveckla alternativa idéer.

Ur kulturhistorisk synvinkel hade alla inblandade gärna velat ha fått Gedarmerigården i Renz, men det stod i motsats till oöverkomliga idéer, underhållskostnader och det höga renoveringsbehovet. Sett på avstånd var Gendarmerigården en vacker fastighet, men sett på nära håll har tidens tand utplånat den.

Gendarmhof i Renz var fortfarande i bruk fram till 2015, men operatören gick i konkurs 2015. Aabenraa kommun (Aabenraa) köpte fastigheten för att kunna fortsätta använda Gedarmerigården. Men detta hopp kunde inte fyllas med liv.

2018 rev grävmaskinerna ner Gendarmerigården. Idag finns ett stort grönområde i dess ställe.

Leave a Comment