I söder om ön ligger fiskeplatsen Faludden Fiskeläge, som tillhör den bevarade Fiskeläge på Gotland. Vi besökte henne och skildrade henne med Kodak Ektar.

I slutet av vägen, en glömd Fiskeläge på Gotland – fiskeplatsen Faludden Fiskeläge

Den som vill upptäcka fiskeuppsättningen Faludden Fiskeläge på jakt efter Fiskeläge på Gotland kommer så småningom att komma till en avskild grusväg som leder genom mitten av det plana beteslandskapet. Isolerade kor betar på denna karga mark och leder synligt direkt till en militär anläggning leder. Ibland halvt övergivna gårdar gränsar den smala stigen fodrad med stenmurar.

I slutet av vägen till fiskeplatsen väntar Faludden Fiskeläge på en liten parkeringsplats, liksom många tecken, att militäranläggningen inte får fotograferas. Du bör definitivt hålla fast vid det om du vill besöka fler Fiskeläge på Gotland.

Hur som helst är de sista 100 meter från parkeringen bara till fots till Faludden Fiskeläge och fyren Faludden fyr. Det senare är emellertid mitt i det militära området och kan inte besökas.

Naturligtvis på vår resa till Gotland Fiskeläge kommer vi att hålla oss till det lokala militära fotograferingsförbudet, även om det ibland är för frestande. Faludden Fiskeläges lerklädda hytter är tillräckligt motiv för oss och det har också något att göra med respekt för värdlandet att respektera sådana riktlinjer.

Faludden Fiskeläges lerklädda stenhytter har motstått vind och väder här i över 100 år, stormarna kan vara en utmaning här.Långt sedan används Faludden Fiskeläge-boende inte längre av fiskare, utan tjänar snarare som fritidsboenden.

Landskapet kring Faludden Fiskeläge är till största delen natur- och fågelreservat och får inte anges från mitten av mars till slutet av juni. Miljön är gles och grunt, träden letas efter förgäves. Du skulle tro att Faludden Fiskeläge var på kanten av en savannah.

Fyren Faludden Fyr är inte längre i drift sedan 2009, men som sagt i det militära begränsade området. Vi kunde fotografera honom utan att visa omgivningen. Det kan dock hända att du kontrolleras. När vi en gång hade en sådan kontroll i Norge var det fruktlöst eftersom vi följde reglerna, men det var obehagligt och mycket tidskrävande.

Om du besöker off-route Fiskeläge på Gotland, som Faludden Fiskeläge, kommer du ofta att lära känna en helt annan sida av Gotland, i detta fall de södra omgivningarna nära området Burgsvik på Gotland.

Foton från Faludden Fiskeläge spelades in analogt med Leica M Elmarit 2.8 28 asph. på Kodak Ektar

Leave a Comment