Agfa Color RXG 200 En gång i tiden …

Agfa Geveart RXG 200 är en färgnegativ film, som kom på marknaden från 1989 som en finkornad universalfilm för icke-professionell användning. Sedan 2005 är Agfa Geveart en filmproducenthistoria. Men för några år sedan fick vi tag i tre av dessa filmer, men deras senaste utveckling rekommenderades så långt tillbaka som 1996.

Vi exponerade och utvecklade bilderna visade exakt 20 år senare, fördubbling exponeringstiden, ändra filmens känslighet från 200 ASA till 100 ASA.

Filmen visar en tendens att svalna färger. Kontrasten reduceras betydligt, men Agfa RXG 200 visar en diskret och ganska fin korn med avseende på sen bearbetning och utvecklingsläget vid den tiden.

Vi kommer att avslöja de två återstående filmerna på ASA 50 och fyrdubbla exponeringstiden.

[nggallery id=11]

Leave a Comment