Westre i Nord-Friesland – samfunn langs grenseruten Tyskland-Danmark

Westre er et av de små samfunnene i Schleswig-Holstein og et av de nordligste samfunnene i Nord-Friesland . Den kjente betongveien går gjennom Westre, men også den allsidige grenseveien Tyskland-Danmark. Denne kommunen har til og med sin egen grenseovergang, grenseovergangen Westre-Lydersholm. Selv om det bare er for landbruk, fotgjengere og syklister.

Via grenseveien, som går parallelt med den tysk-danske grensen, kommer vi gjennom den nordlige foten av Westre. Inntrykket som her skapes av at Westre kun består av noen få spredte gårdsrom er villedende. Westre er en typisk bondelandsby. Men på ferden langs grenseruten oppdager du plutselig et lite, unikt naturreservat samt et lite, velstelt bysentrum.

Den kommunale vindparken med en av de største vindturbinene i Tyskland er absolutt en av de viktigste inntektskildene for Westre kommune. De kan sees så langt som til Danmark og ser ut til å forenes med den tysk-danske vindparken «Vindved» i nabolandet Ellhöft.

Du kan slappe av i Schwarzberger Moor og dens tilstøtende skog. Schwarzberger Moor tilhørende Westre ble renaturert så tidlig som i 1966. Den tilhører de atlantiske høymyrene med myrer og lyngområder. Innlandets sanddyner fremstår som imponerende og fascinerende. Schwarzberger Moor danner foten av de nærliggende sanddynene i Süderlügum.

Westre er et rolig sted å bo og bare 13 kilometer unna Niebüll. Flensburg kan nås via Grenzstraße etter bare 30 kilometer.

Leave a Comment