Vemmingbund, Gendarmstien, Leica M Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo
Vemmingbund, Gendarmstien, Leica M Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo
Vemmingbund, Gendarmstien, Leica M Elmarit 2.8 28 asph.


Galleri

V E M M I N G B U N D S T R A N D P Å G E N D A R M S T I E N

Vemmingbund er en liten bukt med et rolig feriehusområde mellom Broager og Sønderborg ved Flensborgsfjorden. Den lille byen på Gendarmstien er kjent som Vemmingbund Strand, spesielt blant innsidere.

Den langstrakte Østersjøstranden skråner forsiktig og gir vidstrakt utsikt over Dybøl med sin historiske Dybøl Schanke (Düppeler Schanze) i øst og Broager i vest.

Spesielt familier kommer hit og nyter stillheten og beskjedenheten som kjennetegner Vemmingbund og Vemmingbund Strand. Du finner ikke suvenirer og underholdning her, men en liten standkafé med den populære danske softisen.

Et toaletthus rett ved stranden, en liten lekeplass og en rekke benker spredt over et bredt område, gjør at du vil stoppe her spontant og nyte de bekymringsløse omgivelsene.

Om våren blir fjell av drivved og tang gjentatte ganger samlet og transportert bort på den naturlige stranden. Men året rundt finner du det oppvaskede tanget ved vannkanten og etter en storm også overalt på den fine sandstranden.

I Vermmingbund kan du fortelle at Danmark fortsatt har fokusert sin markedsføring av turisme på Nordsjøen. Men mange mennesker fra området mellom danske Sønderborg og tyske Flensburg liker Vemmingbund-stranden som en liten rekreasjon.

Men igjen og igjen møter du turgåere på stiene til den historiske Gendarmstien.

Gendarmstien er en av de vakreste turstiene i Danmark og en av de mest varierte over en lengde på opptil 90 kilometer. Vemmingbund Strand åpner seg fra begge retninger av Gendarmstien som en oase fra ingensteds.

Grense-gendarmene løp en gang her på Gendarmstien for å holde øye med den nærliggende tyske grensen og for å fraråde smuglere fra deres aktiviteter. Hvor ofte har du stoppet på Vemmingbund-stranden selv? Forøvrig bærer Gendarmstien også det uoffisielle navnet «Smuglerens vei».