Lister over alle grenseoverganger Tyskland – Danmark

Lister aller Grenzübergänge Deutschland – Dänemark

På vår nåværende tur langs den tysk – danske grensen, har vi laget en liste over alle grenseoverganger Tyskland – Danmark og listet her. Hver grenseovergang ble fotografert og beskrevet.

Lister over alle grenseoverganger Tyskland – Danmark

Det er 16 offisielle grenseoverganger mellom Tyskland og Danmark på den 67 kilometer lange grensen mellom Tyskland og Danmark. Grenseovergangene gjennom ferge eller flyforbindelser mellom Danmark og Tyskland er ikke inkludert.

Grenseoverganger Danmark – Tyskland (bilister og fotgjengere)

Grensepassering Skomakerhus | Grenseovergang Koppermølle – Kruså | Grenseovergang Rønsdam – Niehuus | Grensekryssing Padborg (Haraldsvej) – Harrislee | Grenseovergang Harrislee – Padborg | Grenseovergang motorvei A7 Ellund – Padborg | Grenseovergang Ellund – Vilmkær | Grenseovergang Fehle – Sofiedal | Grenseovergang Pebersmark | Grenseovergang Lydersholm – Westre | Grenseovergang Ellhöft – Vindtved | Grenseovergang Bögelhuus – Lille Jyndevad | Grenseovergang Böglum (Süderlügum) – Sæd | Grenseovergang Møllehus – Aventoft | Grenseovergang Rosendal – Rudbøl | Grenseovergang Norddeich – Siltoft

Grenseoverganger Danmark – Tyskland (kryssinger for bilister, som også kan brukes av fotgjengere og syklister, bortsett fra grenseovergang motorvei A7)

Grenseovergang Grenseovergang Koppermølle – Kruså | Grenseovergang Harrislee – Padborg | Grenseovergang motorvei A7 Ellund – Padborg | Grenseovergang Ellund – Vilmkær | Grenseovergang Fehle – Sofiedal grenseovergang Pebersmark | Grenseovergang Bögelhuus – Lille Lyndevad | Grenseovergang Böglum (Süderlügum) – Sæd | Grenseovergang Møllehus – Aventoft | Grenseovergang Rosendal – Rudbøl | Grenseovergang Norddeich – Siltoft

Grenseoverganger Danmark – Tyskland fra øst til vest (kun gående og syklende)

Grensepassering Skomakerhus | Padborg grenseovergang (Haraldsvej) – Harrislee

Grenseoverganger Danmark – Tyskland (bare tidligere grenseoverganger)

Grenseovergang Ellund Mosevej | Grensekryssing Ellunder Kirchweg ved Fröslev

Leave a Comment