Fyrar i Norge | Tranøy Fyr

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy Troms, Tranøya, Troms, Kodak-Ektar-Leica-Elmarit-2.8-28-asph.

På reisen vår til fyrene i Norge slår vi av E6 og besøker odden Tranøy, sør for Tysfjorden, fyret Tranøy Fyr. Ofte forveksles Tranøy med den lille øya Tranøya, som ligger på sørsiden av øya Senia.

Fyrar i Norge | Tranøy Fyr

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy, Troms, Kodak, Ektar. Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy, Troms, Kodak, Ektar. Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Hvem som kjører over E6 til Nordkapp, vil neppe avvike fra hovedruten. Det er alltid verdt å gjøre en omvei for å bli kjent med landets skjønnheter. En slik anbefaling er omkjøringen mot Hamarøy til odden av Tranøy, på toppen av den vil vi oppdage et av de vakreste fyrtårnene i Norge, Tranøy Fyr.

At du allerede er nord for polarsirkelen, kan ikke skjule. Vinden plystrer noen ganger kaldt rundt ørene, på forsommeren er en vindtett og varm genser en del av det grunnleggende utstyret. I et slikt kystlandskap med sine ganske turbulente farvann navigerer Tranøy Fyr skipstrafikken siden 1864 gjennom territoriet Ofoten, Tysfjord og Tjeldesund.

Drift av Tranøy Fyr startet 19. september 1864, like etter sommerpausen til de nordlige fyrtårnene i Norge, som er slått av ved midnattssolen nord for polarsirkelen i sommerhalvåret.

Tranøy Fyr trengte imidlertid å finne et passende sted å lede skipene gjennom dette ulendte kystlandskapet. Etter et intensivt søk vurderte direktøren for fyrmyndigheten stedet på den lille steinøya Stangholm som det beste.

Tranøya Fyrs historie

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy, Troms, Kodak, Ektar. Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy, Troms, Kodak, Ektar. Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Opprinnelig ble Tranøya Fyr unnfanget som et fyrtårn med fast signallys, noe som skyldtes dens utvikling på den tiden. Kostnaden skal utgjøre 6274 Specialdaler, denne gamle valutaen tilsvarte omtrent 1565 norske kroner.

Men landet på Stangholm, den foretrukne fyrøya, var privateid. Eieren ønsket å selge til fordel for den planlagte Tranøya Fyr. Alene kunne han ikke bevise at Stangholm virkelig tilhørte ham. Så det ble avtalt at han skulle få en årlig leieavtale av tre Specialdaler, også fikk de fremtidige ansatte i Tranøy Fyr rett til å få drikkevann på øya Tranøya. Fordi fyret skulle bygges på en stein, omgitt av vann, og bare tilgjengelig med en robåt.

Den planlagte byggeperioden var mellom 1863 og 1866, fordi kysten av øya var Tranøya og gjentatte ganger er utsatt for voldelige stormer og flom.

Først ble det bygd en forsvarsmur, deretter Tranøy Fyr med låve, med oljelager for drift av fyret, et annet uthus og et naust, utstyrt med en vinsj, som robåten kunne trekkes høyt på steinene.

19. september 1964 var stor innvielse, fyret til en annen av fyrene i Norge, den fullførte Tranøy Fyr, kunne feires og startet driften. For øvrig tilhørte fyret Tranøy Fyr til kategori 4 av fyrtårnene i Norge i sin første epoke.

Stormfulle tider på Stangholm

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy, Troms, Kodak, Ektar. Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy, Troms, Kodak, Ektar. Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photoMen allerede vinteren 1867 måtte anlegget til Tranøy Fyr bestå sin første test. En kraftig stormflo brøt over Stangholm, en del av beskyttelsesmuren ble ødelagt.

Ting ble verre 10 år senere, stormbølgen var mye mer intens og oversvømmet hele anlegget til Tranøy Fyr. Uthusene ble alvorlig skadet. Så fort som mulig ble denne skaden imidlertid reparert etter stormsesongen.

Drikke- og servicevannet måtte føres fra Tranøya til fyrsteinen Stangholm til Tranøy Fyr med robåten, bygget i 1906 en stor vanntank for lagring i kjelleren på fyret Tranøya Fyr.

For å lette den kjedelige oppgaven med å transportere med robåt til Tranøy Fyr, fikk Tranøy Fyr fra 1908 en brygge med en liten håndbetjent lastekran.

Ny belysningsteknologi for Tranøy Fyr

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy, Troms, Kodak, Ektar. Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy, Troms, Kodak, Ektar. Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

I likhet med de andre fyrtårnene i Norge ble signalet generert i Tranøy Fyr med en oljelampe. Denne teknikken fortsatte å utvikle seg, og det var derfor mulig å bedre fokusere lyset og gjøre det mer synlig. Medfølgende lys gjenkjennes mye bedre, spesielt i dårlig vær. Lederne av Tranøy Fyr prøvde seg fra 1903 til moderniseringen med en lampe med objektiv, men det tok til 1909, før godkjenningen ble gitt. Allerede et år senere fikk Tranøya Fyr den nye belysningsteknologien og var straks hvert sjette sekund gjør to blink.

Tåke over Stangholm

Været kan endre seg raskt nord for polarsirkelen. Svingende uvær, men også kommer fra tåkebankene forårsaker raskt desorientering. Siden bruker og brukte selv det beste fyret ingenting. Fordi ikke noe lys fra verden gjennomsyrer den tette tåken over lang avstand, ikke engang den da allerede moderne belysningsteknologien til Tranøya Fyr.

Dermed utarbeidet rederiene i 1933 en liste over mulige fyrtårn i Norge, som skulle suppleres med et tåkehorn, en såkalt Diaphone. Tranøy Fyr var på listen. Innsatsen var enorm og tilsvarte nesten et nytt bygg.

Tranøy Fyr var utstyrt for denne konverteringen med et budsjett på 120.000 kroner. Men det forrige tårnet var langt fra nok. Så du demonterte støpejernfyrtårnet til Moholmen i Kabelvåg og bygde det opp igjen til sitt nåværende sted. Lykta til Tranøy Fyr ble plassert på støpejernstårnet og installert Diaphone. Så den totale høyden på Tranøy Fyr vokste til 28 meter.

Motorrommet til Tranøy Fyr kom ned i første etasje og inn i første etasje. I andre og tredje etasje installerte du de nødvendige luftfilterene for tåkehornet og i fjerde etasje ble Diaphone plassert ..

Tranøy Fyrs nye anlegg startet sin drift 1. november 1936. Men Tranøy Fyr kunne ikke underholdes av en fyrvokter alene. Nå gjorde fire arbeidere sin plikt på dette anlegget. Av disse var to av dem ansvarlige for driften i tur og orden, og ytterligere to sesongarbeidere jobbet da i den faktiske driftstiden mellom 7. august og 30. april. Men nå måtte det bygges tre nye bygninger. Resultatet ble en tomannsbolig, en låve og et nytt naust.

Nye tider på Stangholm

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy, Troms, Kodak, Ektar. Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Tranøy Fyr, Tranøy, Hamarøy, Troms, Kodak, Ektar. Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Siden 1959 er Tranøy Fyr elektrisk overdrevet, i tilfelle strømbrudd er en nøddieselkraftenhet tilgjengelig. Med elektrifiseringen kom en ny belysningsteknologi, de bygde en 1000 watts glødelampe i forbindelse med et fast objektiv. Tåkehornet fikk en elektrisk kompressor.

Hvis man bare nådde fyrøya med robåten, bygde man 1969 dagens bro til øya Stangholm og dermed til Tranøy Fyr.

Så langt bodde fyrstaben på fyrtårnene i Norge. Men i økende grad hersket skiftetjenesten med skiftende ansatte. I 1983 ble tåkehornet, Diaphon, Tranøy Fyr lagt ned, noe som reduserte det nødvendige personellet fra fire til to arbeidere. Siden 1986 har dette systemet blitt automatisert. 5. juni 1991 hadde den siste fyrvokteren sin siste dag på Stangholm. Allerede den første juli begynte den turistiske bruken av dette unike fyret, der du kan spise og drikke og til og med overnatte.

[wpgmza id=»35″]

Leave a Comment