I Finnmark of Norway oppdager vi små og store steder hvor vi faktisk burde stoppe, men blir da fristet til å skynde oss gjennom. Slike landsbyer har sin egen historie. Og noen ganger er det til og med av internasjonal betydning.

Kvalsund på Repparfjord – en norsk landsby i endring

De som ikke bor i Nord-Norge, Troms eller Finnmark vil ikke ha hørt om Kvalsund eller Repparfjorden. På vei til den offisielt nordligste byen i Europa, til Hammerfest, kommer vi gjennom dette stedet. Det irriterer og fascinerer oss på samme tid, man kan ikke forvente et oppgjør av denne størrelsen i et så tilsynelatende karrig miljø.

Til å begynne med gjenspeiler ikke tittelfoto staten Kvalsund på Repparfjorden, jeg er heller fascinert av gamle råtnende bygninger og deres fortid. I tillegg formidler bildet av den gamle fiskefabrikken endringen som Kvalsund og dens rundt 1000 mennesker stadig blir utsatt for. I tillegg, når jeg ser gjennom bildene hjemme, legger jeg alltid merke til det jeg ikke har fotografert. Så en av grunnene til å komme tilbake hit og oppleve en liten del av historien til dette området.

Landskapet stiger delvis bratt ut av fjorden. I nord og vest renner det ganske kupert, mens det i sør danner et platå som er omtrent 200 til 300 moh. Dette platået strekker seg som et høydedrag mot Sennaland.

De høyeste fjellene rundt Kvalsund er Seilandsjøkeln med en høyde på 986 meter ved Seiland, Store Navgastat med en høyde på 713 meter og Skinfjellet ved Kvalsunddalen med en høyde på 713 meter.

I dette miljøet bruker særlig samene beitemarkene til reinen sin fra Kautakeino-området. Området rundt er også et fantastisk turområde. Men øya Kvaløya, som er en del av Kvalsund, eller Seiland er også fantastiske landskap for fotturer. Vannet er veldig populært for sin mengde sjøørret og laks. Repparfjorden er et av de mest kjente vannene for villaks, men er helt leid.

Kvalsund, Repparfjord, Leica M Elmarit 2.8 28 asph., Kodak Ektar | © mare.photo

Kvalsund, Repparfjord, Leica M Elmarit 2.8 28 asph., Kodak Ektar | © mare.photo

Kvalsund er omtrent 32 kilometer før Hammerfest, vi kjører omtrent 112 kilometer fra Alta eller Lakselv. Grunn nok til å ha et sted som Kvalsund hvor det virkelig er alt du trenger å bo. Og ennå, siden 01.01.2020, har den forent seg med naboen Hammerfest som et felles samfunn. Ønsket om dette har vært i befolkningen i begge kommunene siden 2015. Beslutningen om å slå seg sammen fulgte da i 2017.

Kvalsund var allerede en del av Hammerfest. Men det ble avsluttet 1. juli 1869. Kvalsund ble en selvstendig kommune og fikk samtidig byrettigheter med alle tilknyttede privilegier. Først bodde 541 personer i den nye kommunen. Den første nye fusjonen brakte det tynt befolkede området Kokelv med 34 innbyggere til Kvalsund kommune 1. januar 1963.

Stedet får navnet fra beliggenheten og hvalen som sannsynligvis passerte her tidligere. Fordi navnet består av hval og sund.

Kvalsund ble opprinnelig betraktet som et samisk oppgjør. Og det samme var det opprinnelige navnet på stedet Finnbyen, som igjen står for frøbosetting. Innvandringen av nordmenn og de kvenske nybyggerne fra Sør-Norge på 1700- og 1800-tallet endret imidlertid kulturutviklingen. Men mellom 1700-tallet og rundt 1980 skjedde det en nådeløs norskisering av samene, slik at store deler av den samiske kulturen ble ødelagt. I dag er det et lite museum i Kokelv, som minnes den samiske regionens livsstil.

Som i hele Finnmark er det ingen bygning fra før krigen i Kvalsund, med ett unntak. For 4. november 1944 ble også innbyggerne i Kvalsund evakuert. De fikk bare ta det de kunne bære. Så snart båtene dro, så de brannlyset over stedet i mørket, hvert hus ble tent og brent ned.

Uansett grunn ble kirken i Kvalsund spart. Det ble innviet først i 1936. Da folk kom hjem igjen i april 1945, så de bare det høye gresset og de brente ruinene av husene deres. Under deres fortrengning var noen brakt til sørkysten av Norge. Andre steder vil vi la samtidige vitner få si sitt.

Kvalsund, Repparfjord, Leica M Elmarit 2.8 28 asph., Kodak Ektar | © mare.photo

Kvalsund, Repparfjord, Leica M Elmarit 2.8 28 asph., Kodak Ektar | © mare.photo

Gjenoppbyggingen begynte, fergen til øya Kvaløya, som delvis tilhører Kvalsund, og dermed Hammerfest, startet driften igjen. I 1977 ble ferjesambandet erstattet av verdens nordligste hengebro.

Nok en særegenhet. For nær Kvalsundsbroen er verdens første tidevannskraftverk. De sterke strømningene i dette sundet var avgjørende for dette stedet.

En annen, men veldig kontroversiell, funksjon i Kvalsund er for tiden under bygging. En av de største kobbergruvene i Europa bygges i nærheten av byen. Det er spesielt vanskelig å kutte ned i beitelandet til samene på reinen, men også disponering av millioner av tonn svært giftig bergart, som ikke lenger brukes til å utvinne kobberet. Den blir avhendet som en havdump i den fiskerike Repparfjorden. Digitalisering er ikke gratis.

I alle fall vil vi besøke Kvalsund igjen om kort tid og deretter ta omfattende bilder. Noen ganger, dessverre, innser du bare etterpå hvilken perle du besøkte.

[wpgmza id=»16″]

Leave a Comment