Kong Oscar II Kapell | Grense Jakobselv Norge – Russland

Grense Jakobselv, Kong Oscar II Kapell, Kodak Ektar, Leica Elmarit 2.8 28 asph.

Vi ankom det nordøstligste punktet av Norge, på grensen til Russland. I dette piggete og naturskjønne, betagende området møtes vi uventet: en kirke.

Kong Oscar II Kapell – Grense Jakobselv Norge – Russland

Verden stopper her litt, i alle fall for mennesker som aldri forlater Vest-Europa. Her, i den lille grensebyen Jakobselv med sin betegnelse elv, den nordlige landegrensen mellom Norge og Russland, som nå følger på en lengde på rundt 200 kilometer mot sør. At en kirke som Kong Oscar II Kapell gir sitt bidrag til grensevern på en veldig fredelig måte, er en historie.

Grense Jakobselv, Kong Oscar II Kapell, Kodak Ektar, Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Grense Jakobselv, Kong Oscar II Kapell, Kodak Ektar, Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Men den kalde krigen i mine barndoms dager er uforglemmelig, og det virker som om den sniker og stadig mer tilbake igjen. En ulovlig grenseovergang kan være veldig ubehagelig og med all fascinasjon er det lett å ta hensyn til noen få ting, som vi inngår i en egen artikkel.

Da Jakobsleva fremdeles var en elv i ingensteds

Grensen, slik vi kjenner den i dag, eksisterte ikke for lenge siden. Fordi i dette området bodde de vanlige menneskene fra de østlige frøene, som streifet med dyrene sine. De trengte ingen grenser, fordi de bare flyttet med dyrene og slo seg ned deretter. Nabolandene kunne imidlertid ikke lett forestille seg å handle i grenseområdet og søkte en offisiell avgrensning. Norge og Russland ble enige i 1826 om en felles grense, området var delt.

Grense Jakobselv, Kong Oscar II Kapell, Kodak Ektar, Leica Elmarit 2.8 28 asph.

Grense Jakobselv, Kong Oscar II Kapell, Kodak Ektar, Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Norge hadde dermed veldig rike fiskeplasser i Barentshavet. Det var selvfølgelig også kjent for fiskerne på russisk side, og de ignorerte den offisielle grensen. De norske fiskerne var bekymret for inntektene sine og ba regionadministrasjonen i Vadsø om å få slutt på dette arbeidet, og derfor ble en kapteinløytnant sendt til å vurdere situasjonen på bakken. Han bekreftet fakta.

Kong Oscar II Kapell i Jakobselv

Men han ønsket ikke å følge ønsket om pistolbåter. Hans strategi var en himmelsk en. Han fikk bygget en kirke på norsk side, som var synlig langt fra havet. Han visste om russernes religiøsitet og deres respekt for en kirke. Granittkirken ble vigslet i 1869 av Frederick Waldemar Hvoslef og ble fra da ansett som et skilt.

Grense Jakobselv, Kong Oscar II Kapell, Kodak Ektar, Leica Elmarit 2.8 28 asph.

Grense Jakobselv, Kong Oscar II Kapell, Kodak Ektar, Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Kong Oscar II Kapell i Jakobselv

Men han ønsket ikke å følge ønsket om pistolbåter. Hans strategi var en himmelsk en. Han fikk bygget en kirke på norsk side, som var synlig langt fra havet. Han visste om russernes religiøsitet og deres respekt for en kirke. Granittkirken ble vigslet i 1869 av Frederick Waldemar Hvoslef og ble fra da ansett som et skilt.

I årene 1883 og 1884 fikk Kong Oscar II Kapell den særegne hvite fargen, for å være enda bedre synlig som et marinemerke og som et grensemerke. Men for 100-årsjubileet for Kong Oscar II Kapell fjernet den hvite fargen og satte kirken i sin opprinnelige form.

Med tilbaketrekningen av den tyske Wehrmacht forsvant også kirkesølv fra Kong Oscar II Kapell.

Grense Jakobselv, Kong Oscar II Kapell, Kodak Ektar, Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

Grense Jakobselv, Kong Oscar II Kapell, Kodak Ektar, Leica Elmarit 2.8 28 asph. | © mare.photo

 

Leave a Comment