Vi kommer gjentatte ganger over historiske bilder under forskningen. Vi er nysgjerrige på hva og hvem som gjemmer seg bak dette bildet. I dag forteller vi historien om en liten kirke midt i ingensteds.

Historiske bilder: Sennalandet kapell (Áisaroaivi samiske kirke)

Forsidebildet vårt viser parkerte biler foran Sennalandet kapell (Áisaroaivi samiske kirke) på Sennalandet-platået i Vest-Finnmark i Nord-Norge. Antagelig var de besøkende her for tjenesten. Fotografen tok bildet søndag 10. juli 1966. Siden 1962 har den vært lokalisert i Kvalsund kommune, som har blitt slått sammen med Hammerfest siden 01.01.2020. På det samiske språket kalles også det lille fjellkapellet Duoddar Sion.

Sennalandet-kapellet (Áisaroaivi Samisk kirke) tjente opprinnelig som en del av en brakke i Kautokeino under den tyske okkupasjonen i andre verdenskrig og ble deretter brukt som en foreløpig kirke til 1958.

Men så ble den demontert og brakt til Sennalandet for å gjenoppbygges. I 1971 ble Sennalandet kapell (Áisaroaivi samiske kirke) omfattende restaurert. Dette enkle og vakre Sennalandet-kapellet (Áisaroaivi samiske kirke) tilhører prestegjeldet Hammerfest.

Fotografen John Ole Nilsen

Bildet av Sennalandet kapell (Áisaroaivi samisk kirke) er tatt av John Ole Nilsen (1914-1998). John Ole Nilsen var hjemme i Fuoiknjárga / Bunes i Unjárgga kommune / Nesseby kommune. Fra 1960 til 1992 var John Ole Nilsen redaktør for den samiskspråklige avisen Nuorttanaste.

Nuorttanaste er en samisk avis med kristen innhold, men formidler også andre aspekter av det samiske samfunnet. Avisen ble grunnlagt i 1898 og er den eldste samiske avisen. Den slippes i dag. På grunn av den lange historien og det faktum at det er den første samiskspråklige avisen, har den en spesiell posisjon i det samiske samfunnet.

I løpet av sine 30 år som redaktør reiste John Ole Nilsen gjennom Sápmi og samlet materiale både i forbindelse med sitt arbeid i avisen og på fritiden. Dette resulterte i stort arkivmateriale bestående hovedsakelig av papirarkiver, lydopptak og en stor fotosamling.

Hovedtemaet i arkivet er samisk kirkeliv – Nilsen har dokumentert mange forskjellige kristne hendelser knyttet til sin karriere i Nuorttanaste. Nilsen overtok også det eksisterende arkivet til det tidligere forlaget i Nuorttanaste, slik at tidsperioden i arkivet strekker seg fra begynnelsen av 1940-tallet til midten av 1990-tallet. En liten del av materialet kommer fra før andre verdenskrig.

[wpgmza id=»2″]

Leave a Comment