Historie om grensegendarmeriet på den danske grensen til Tyskland

De danske grensevaktene som voktet stiene langs den dansk-tyske grensen og sjekket dem ved overgangene, bar sine lyseblå uniformer til enhver tid dagen og året. De byttet vakt i faste skift. På den tiden bodde det fortsatt folk i nærheten av arbeidsplassene sine, inkludert grensetjenestemennene.

De hadde stort sett små tjenesteleiligheter eller hus, ofte også tomannsboliger, hvorfra de kunne komme seg til sine kontrollseksjoner over korte avstander. De kjente grensestien i sitt område som sin egen bukselomme. De visste om hver slip og hver påståtte smuglerrute. Dette faktum at grensevaktene følte seg hjemme i sitt område gjorde grensen tilnærmet ugjennomtrengelig.

En gendarme fikk aldri god lønn, men som regel fikk de et lite hus med hage der de kunne dyrke til eget behov og dermed ikke gi lønnen for maten måtte. Stort sett var det en tomannsbolig med en liten kjøkkenhage.

Grenzgendamerie tilhørte militæret, men de var underlagt Finansdepartementet. De jobbet under et strengt regime, men det var selvfølgelig mellommenneskelige unntak, som aldri ble vist til omverdenen. Grensevaktene var bevæpnet med en karabin og en pistol, som de nesten aldri måtte bruke på grunn av sin overbevisende autoritet.

En gendarmepatrulje varte i fire timer, så kom han tilbake til tomannsboligen sin og skiftet hender med naboen, hvis offisielle leilighet lå i samme hus.

Den tidligere kontrollruten har nå blitt til Gendarmstien langdistansetursti, slik at du kan følge stiene til den tidligere grensen vaktene for å gjenoppleve omvisningen.

Fra 1952 ble gendarmesenheten oppløst, og den nyetablerte tollgrensevakten («Toldgrænsekorpset») med sine svarte uniformer var ansvarlig for grensesikkerheten fra nå på. Men fra 1969 ble grensevakten overført til politiets ansvarsområde i Gråsten (Gravenstein) og Tønder (Tondern). En samarbeidet med tollvesenet («Skat»). Patruljene var nå motoriserte og følgelig svært mobile.

Med Schengen-avtalens ikrafttredelse i mars 2001 ble grensene åpnet og siden da både fra tysk og dansk side i en stripe på 30 stk. kilometer nord og sør for grensen overvåkes mobilkontroller. Dette omtales også som innlandsovervåking. Dette skjer på begge sider, både sivilt og med passende patruljebil. På tysk side gjøres dette av forbundspolitiet, på dansk side av politiets utenrikskontrollavdeling i samarbeid med tollvesenet. I tillegg er grensen ved overgangene på dansk side fullstendig overvåket av nummerskiltskannere.

Leave a Comment