Fröslev-Jardelunder heden – myrer i Schleswig-Holstein

Fröslev-Jardelunder heden er en av heiene i Schleswig-Holstein, men ligger også delvis i Danmarks grense rute mellom Harrislee og Ladelund. Et lite skilt peker nordover på den tyske grenseveien. Kjører du fra Padborg forbi Frøslevlejren (Fröslevlager), vil du på et tidspunkt se et lite skilt «Frøslev Mose» i en bred skoglysning.

Dette naturreservatet er virkelig transnasjonalt, grensesteinene går gjennom midten av myra. For alle hundeeiere bør det påregnes at hunder ikke er tillatt i dette området, snarere – de er forbudt. Men hunden vår kan også klare oss når vi er alene uten ham, men vi kan da konsentrere oss helt om vår lille, klønete datter når hun foredler den svimlende turen trygt og avslappet

Bredt land så langt øyet kan se, trefrie soner som veksler med små og store skoger, vannhull som høylandsfe beiter rundt og gress som dekker det myrrike landskapet.

Vanntett fottøy, am best gummistøvler, er vanligvis å anbefale, og også med disse er det viktig å holde seg på stiene. Ikke bare for å beskytte naturen, men også, rett og slett, slik at du ikke setter deg fast til hoftene eller dypere i gjørma og ikke kommer deg unna.

Fröslev-Jardelunder heden har vært et naturreservat på tysk side siden 1984 og på dansk side siden 1985. Myren ble en gang drenert for å ta ut torv. Men i 1988 signerte delstaten Schleswig-Holstein og Sønderjylland det grenseoverskridende renatureringsprogrammet. Dette programmet ble implementert mellom 1993 og 1995. Dette innebar stenging av dreneringsgrøftene og tilhørende gjenfukting. Samtidig ble grensegrøfta mellom Danmark og Tyskland jevnet ut

Sauene i myra holder nye skudd korte og hindrer dermed vedvekst. Nå og da forsvinner imidlertid kronhjort i dette lille paradiset. Innenfor myra er det en nesten tre kilometer lang natursti, skilt gir informasjon om historien og naturen til myra med dens tallrike flora og fauna.

Leave a Comment