Fyrar i Norge | Andenes Fyr

Vesterålen, Andenes Fyr, Kodak Ektar, Leica Elmarit M 2.8 28 asph.

Vi reiser langs kysten av Norge og besøker Vesterålen skjærgård nord for Lofoten. På den nordlige spissen ligger et av Norges høyeste fyrjern i støpejern.

Fyrar i Norge – Andenes Fyr

Andenes Fyr er et av de høyeste støpejernfyrene i Norge, 40 meter høyt. På nordspissen av Vesterålen skjærgård gir den navigasjonen en god orientering i de ganske vanskelige vannveiene rundt øya Andøya. Fordi kysten av Norge generelt er veldig robust og til og med i dag for erfarne kapteiner til tross for moderne navigasjon en virkelig utfordring. Vi besøkte Andenes Fyr fra landsiden.

Andenes Fyr – et av mange fyrtårn i Norge og likevel ganske ett

Det er rundt 200 fyrtårn i Norge som en gang var bemannet. Men etter hvert som de gikk fremover, ble de automatiserte over tid. Selv om man stoler på moderne satellittnavigasjon i dag. du ønsker ikke å tenke bort fra disse landemerkene noe sted i verden. Bortsett fra følelsen av orientering, lar slike bygninger som Andenes Fyr ingen urørt.

Andesnes Fyrs rolle er like romantisk som for de andre fyrtårnene i Norge, men likevel år etter år tiltrekker han mange mennesker til nordspissen av Vesterålen, Andenes.

I stormfulle tider, uten sikker havn – Andenes Fyr på Vesterålen

Vesterålen, Andenes Fyr, Kodak Ektar, Leica Elmarit M 2.8 28 asph.

Vesterålen, Andenes Fyr, Kodak Ektar, Leica Elmarit M 2.8 28 asph.| © mare.photo

Du må gå tilbake i tid da historien om Andean Fyr begynte. I 1859 ble driften av dette fyret registrert på Vesterålen. På den tiden var det ingen satellittnavigasjon, ingen nattsyn, ingen radio. De fleste seilere og fiskebåter var seilbåter eller seilskuter. Og dermed også tilsvarende vanskeligere å kontrollere. Selv med bruk av dampskipsfartøy måtte kystlinjer alltid justeres på sikt med sjøkartene, for ikke å gå seg vill.

Tiden før Andesnes Fyr

Allerede i 1828 ble det dannet en kommisjon som skulle antyde mulige steder for fyr på den nordnorske kysten. Kommisjonen fullførte arbeidet allerede i 1829 og leverte sin rapport til Sjøfartsmyndigheten. Myndigheten var tidlig interessert i et sted i Andenes og begynte å kjøpe tomta fra eier Jonas Falck i 1940. For først ville du bygge fyret i Kleiva.

For eksempel signerte de kjøpekontraktene for den ekstra tomten som kreves 24. januar 1845. Byggeplanene for bygging av den nye Andean Fyr som et av de mange planlagte fyrtårnene i Norge tok lang tid. Det var først 1. mars 1854 at parlamentet, Folketinget, var opptatt. 8. mai 1854 godkjente Folketinget enstemmig et tilskudd til å bygge et fyrtårn på Andøya. Bare en var imot, og det var leder av budsjettutvalget.

Plutselig diskuterte de en ny plassering for et fyrtårn på Andøya, og noen ønsket å bygge fyret ved inngangen til Vestfjorden. Så de nedsatte en kommisjon, som skal håndtere nøyaktig denne saken. 6. oktober foreslo kommisjonen den nåværende plasseringen av Andes Fyr. Og slik at du raskt skaffet deg områdene rundt Flamberg nord i Andenes.

Bestilte raskt det tekniske utstyret i Frankrike, mens innfødte Dane Le Maire med sine to assistenter Christoffersen og Pettersen m våren 1857 satte i gang for å overta byggeledelsen for det nye fyret Andenes Fyr. Mesteren hadde allerede erfaring med fyrbygning, for eksempel i byggingen av Kvitholmen Fyr.

Lasten fra Frankrike og støpejernsdelene fra en norsk jernbanefabrikk ble nå lagret med skip til Henningsvær på Sør-Lofoten, men før Andøya i Andenes kunne ikke lande et skip. Først måtte fjellet rives her og en kaivegg med havnekran som skulle bygges.

På Vesterålen var det mange fiskere og de kunne bygge hytter og hus av tre, men aldri det 40 meter høye fyret Andenes Fyr. Så det var vandrende arbeidere, de fleste kom fra den mauriske kysten. De var nå veldig erfarne i bygging av fyrtårn. Men du måtte forsyne dem og skaffe dem bolig. For dette formål ble de enige med den daværende kjøpmann Lind i Andenes, som sørget for passende overnatting for 60 Riksdaler.

Arbeidet kunne endelig begynne våren 1857, men arbeiderne, ikke særlig godt betalte, så fiskerne med sine produktive fangster og sine høyere inntekter. Så de ønsket også å fiske fremfor å bygge. Så de fikk mer lønn og arbeidet startet endelig sommeren 1857.

Før Vesterålen har de robuste og mindre og større bergartene siden vært en stor risiko for offshore skipsfart. Flere vrak ligger utenfor kysten av Vesterålen. Bare logisk var det å ta den 24. september 1859 den nå synlige Andenes Fyr i drift og dermed erstatte det ganske små og svake fyret fra dagens synspunkt.

Allerede i 1897 ble det gjort meteorologiske observasjoner fra Andenes Fyr i polare værendringer som er sterkt påvirket av Golfstrømmen. Disse observasjonene varte til 1958.

Fram til 1978 gjorde en fyrvokter jobben sin her, siden den gang er Andenes Fyr automatisert som de andre fyrtårnene i Norge.

Uthusene som tilhørte Andenesene ble solgt til privatpersoner, som nå bor i umiddelbar nærhet av dette landemerket. Det lokale polarmuseet tilbyr daglige guidede turer til et av Norges høyeste fyrtårn, Andenes Fyr, i løpet av sommermånedene.

Det er en sti rundt bredden av et jernbanedekke rundt fyret, men det er en annen historie.

[wpgmza id=»26″]

Leave a Comment