Som hvert af de 199 lande i verden har Norge sit flag. Det er ikke kun smukt, det har også en meget specifik betydning. Og vi ville finde ud af det.

Norges flag | Historie, design, betydning

Det norske flag viser et asymmetrisk blåt kors med en hvid kontur på en rød baggrund. Det norske flag ser flot ud, men dets design har også en baggrund. Og så kommer vi til bunds i det norske flags oprindelse og finder ud af, hvorfor det er, som det er.

Symbolet for det norske flag

Som hvert af de 199 lande i verden har Norge også sit flag. Ikke alene er det smukt, det har også en meget specifik betydning. Og det ville vi gerne finde ud af.

Dels kommer det norske flag fra farverne i den norske kongefamilie. Frem for alt er forholdet til Danmarksflaget dog slående. Danmarksflaget har jo også en rød baggrund og et hvidt kors. Og Norge var en dansk provins mellem 1537 og 1814. Dog med særlige privilegier.

Men hvordan kommer det blå kors ind i det norske flag? Dette er taget fra det svenske flag fra dengang Norge og Sverige blev forenet i en union.

Norges historie er også flagets historie

Norge hørte til Danmark. I hvert fald siden 1500-tallet. Og så vajede det danske flag, Dannebrog, i Norge. Norge opnåede midlertidig uafhængighed i 1814. Og så fik kong Christian Frederik tilføjet det norske rigsvåben til det danske flag. Dette ville blæse i 1821. Den bestod af en løve med en buet hellebard.

Fuldstændig selvstændighed varede kun til efteråret 1814, hvor Norge måtte indgå i en personlig union med Sverige. Norge fik lov til at beholde sit eget handelsflag.

Men fra 1815 og fremefter var et unionsflag i kraft. Og Norge havde altså det svenske flag med et hvidt Andreaskors på rød baggrund i øverste venstre hjørne. Referencen her var stadig det danske flag.

Men med det norske handelsflag (løve på Dannebrog) havde handelsskibene problemer i Middelhavet. Fordi der blev praktiseret aktivt statspirater her. Skibe med et sådant handelsflag blev kapret. Så et nyt handelsflag blev skabt specielt til Middelhavsrejserne. Derfor blev unionsflaget fra 1818 brugt der som handelsflag, som blev anerkendt af piraterne i Middelhavet.

Hvem skal gennemskue det? Der var forskellige flag afhængigt af vandmassen. Der var brug for noget grundlæggende.

Den norske parlamentariker Fredrik Meltzer sejrede i 1821 med sit udkast til et nyt flag, som vi kender det i dag.

Men derudover var der stadig andre flag, afhængigt af havområdet og frem for alt med hensyn til den svenske nabo, som man i stigende grad blev frigjort fra. Fra 1844 dekreterede kong Oscar I Sveriges og Norges visuelle lighed i den fælles union gennem en kombination af norske og svenske farver i øverste venstre hjørne af flaget, også kaldet “Liek”.

Dette flag erstattede nu også de anderledes og forvirrende flag i handelsskibsfarten. Sveriges modvilje mod dette design, men også Norges selvstændighed vil føre til, at der fra 01.01.1899 kun blev vist tricoloren, altså dagens norske flag. Kun i krigsflaget eksisterede unionssymbolet indtil 1905. Det år opløstes unionen mellem Sverige og Norge.

Tri – Kolore kommer fra fransk og beskriver et trefarvet flag. Tri står for tre, Kolore for farve.

Leave a Comment