Grænserute Danmark – Tyskland

Grænseruten Danmark – Tyskland: På vej langs den tysk-danske grænse

Vi opdager grænseruten Tyskland-Danmark og med den det tysk-danske grænseregions hemmeligheder og særheder. Vi beskriver små byer og større byer, fortryllende naturreservater og fascinerende museer med familieforbindelser på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Vores tur slutter ved, hvad der nok er den mindste officielle grænseovergang i Europa, kl. grænseovergangen Schusterkate Skomagerhus nord for Flensborg. Vi følger grænseruten Tyskland-Danmark fra Nordsøen til Østersøen. Vi starter i den lille og ret charmerende danske by Hoyer/Højer.

Den demokratiske grænse mellem Tyskland og Danmark

Første Verdenskrig var tabt. Området Nordslesvig har været besat af Preussen siden krigen med Danmark. Den danske befolkning var undertrykt på mange områder af livet. Danskere fra Nordslesvig måtte ud i Første Verdenskrig, selvom Danmark ikke var med i krigen. Mistilliden mellem den tyske og danske befolkning i grænseregionen var tilsvarende dyb. Med Versaillesfreden i 1919 blev der aftalt en folkeafstemning om grænselinjen, der fandt sted under internationalt tilsyn. div>

I Nordslesvig stemte befolkningen den 10. februar 1920. Omkring 75 procent af vælgerne stemte for genforening med Danmark. I Flensborg og Mittelschleswig blev folkeafstemningen afholdt den 14. marts 1920. Her besluttede 80 procent af befolkningen at blive i Tyskland, 20 procent for Danmark.
Hvis den tidligere grænse mellem Kolding og Ribe løb langs Königsau / Kongeå, blev det til Moved mod syd den 15. juni 1920. Den individuelle fastlæggelse af grænsen og grænseovergangene blev dog overtaget af en grænsereguleringskommission bestående af tyskere, danskere, briter, franskmænd, italienere og japanere. De kørte grænsen igen og igen med køretøjer, tog individuelle gårde og samfund i betragtning og markerede derefter 279 grænsepunkter. Den 25. november bekræftede grænsekommissionen officielt grænsens nye kurs. Denne trådte i kraft den 1. januar 1921 klokken 08.00

Med Danmarks tilslutning til Schengen-aftalen i 2001 ophørte grænsekontrollen med at eksistere. I stigende grad blev barrierer demonteret. Men siden 2015 har Danmark forsøgt at gøre grænsen tydeligt synlig igen og i strid med Schengen-aftalen at installere faste checkpoints og løbende digital overvågning. Men der er også talrige referencer fra tidligere dage i form af gamle barrierer og forladte grænsehuse.

Leave a Comment