Det Internationale Røde Kors begyndte i 1864

På en eller anden måde har Røde Kors altid eksisteret som en selvfølge. Men alt har sin begyndelse. Og i dette tilfælde er det i det dansk-tyske grænseområde. Vi leder efter spor af Røde Kors ‘historie og besøger Düppeler Schanzen (Dybøl Banke). For første gang var der neutrale observatører her under krigen i 1864.

Nu blev Det Internationale Røde Kors ikke grundlagt her, men som bekendt i Genève. Krigene i 1864 var heller ikke årsagen, men ikke desto mindre sikrer de de første indsættelser af mennesker, der bærer Røde Kors på et armbånd og støtter de sårede på slagmarken.

26. oktober 1863 er angivet som stiftelsesdatoen for Den Internationale Røde Kors Komité i Genève. På denne dag udarbejdede en international delegation fra 16 lande og 13 private personer de ti resolutioner om selve Røde Kors ‘organisation, men også om frivilliges rettigheder og forpligtelser på slagmarken.

Det oprindelige mål er at lindre de sårede soldaters lidelser på krigsmarkerne og give dem den bedst mulige og neutrale pleje.

Fra begyndelsen er det fastlagt, at Røde Kors hjælpere skal bære et hvidt armbånd med et Røde Kors som tegn på identifikation.

Men vi ved, at det ikke bare vil stoppe med grundlæggelsen af ​​dette udvalg, men at den første mission ikke vil vente længe. Og dette kommer mindre end fire måneder senere med begyndelsen på den anden Slesvigske eller tysk-danske krig.

Det er 6. februar 1864, de voldelige sammenstød har været i gang siden 1. februar. Mellem Oeversee og Sankelmark mødes preussere, østrigere og slesvig-holstenere på den ene side og danskerne på den anden side. Det er en grusom slagtning, inden for få timer bliver 1393 soldater dræbt og mange flere soldater såret af kanonskud og bajonetter.
For første gang i verden er der et militærhospital. Dette vil blive oprettet i det historiske Krog i Oeversee, der stadig fungerer som restaurant i dag. Over dette flyver Røde Kors flag, hvis symbol i øvrigt ikke er et kristent, men derimod viser det omvendte schweiziske flag.

Den følgende dag strømmer folk fra Flensborg til slagmarken for at hjælpe. Denne handling gik over i historien som Oeverseemarsch og afholdes hvert år den 6. februar som en souvenir.

Men krigen er ikke slut, drabet fortsætter. Kun rædslen fortsætter nordpå. Der kommer det til det afgørende slag den 18. april 1864. 37.000 soldater fra de preussiske allierede står over for 11.000 danske soldater. Kampen er hård med al hårdheden. På få timer mister næsten 1.000 mennesker livet, og næsten 1.500 mennesker kommer til skade. Mere end 3.400 mennesker er fanget, og 29 mangler stadig. For første gang er to observatører fra Det Internationale Røde Kors til stede under denne krigshandling, den schweiziske kirurg Louis Paul Amédée Appla på tysk side og den hollandske søkaptajn Charles van der Felde på dansk side.

De sårede bringes til skolen i Broager, der er blevet omdannet til et hospital, i en lang konvoj med hestevogne og bistand fra talrige hjælpere og diakonesser som sygeplejersker

Leave a Comment